เอา อะไรแปลกๆ มาให้เล่นกันครับ ยังไม่ได้ลองอ่ะครับ รอ WP อยู่

ไม่รู้ว่ารู้กันหรือยังนะครับ (สำหรับ PC เท่านั้นนะครับ)

ถ้ารู้แล้วก้อ ごめんあさい นะครับ ถ้าเยอะไปก้อลบนะครับ

, such as SWITCHING YOUR MOGHOUSE MOOGLE WITH AN NPC such as Lion, Star Sibyl, a Water Elemental, etc,etcWhat to do:

Go to C:/Program Files/PlayOnline/SquareEnix/FINAL FANTASY XI/RomEnter folder "3".

COPY "56.dat" and paste it somewhere safe.

Now say you want a Behemoth (Come on....say it...."I want a behemoth." Good.)

Go back and open the Folder Named "5".

COPY "52.dat".

Paste it somewhere outside the folders. Rename it "56.dat"

paste it into Folder "3".

Start the game, enter your moghouse.You will have a nice big friendly Behemoth in your home.You can make it any of the graphics you would like, but be warned, some of them do not work and it will boot you out of the game. If that happens, just change the .dat file to something new, and try again!Model Numbers:3-0 ???? (Invisible)

3-1 ???? (Invisible)

3-2 ???? (Some type of Orc)

3-3 Galka NPC

3-4 Galka NPC (Same as above?)

3-5 Galka NPC (Same as above?)

3-10 ???? (Invisible)

3-25 Home Point

3-29 Telepoint Crystal

3-34 Lion

3-37 Cid

3-36 Prince Trion

3-39 Prince Pieuje

3-41 King Destin

3-43 Curilla

3-44 Cornellia

3-45 President Karst

3-49 The Star Sybil

3-52 Aldo

3-56 Moogle

3-57 ???? (Pale Man wearing Black Robes)

3-58 ???? (Invisible)

3-63 Dragon

3-103 Chocobo

4-103 Bat

4-105 Bats

4-109 Rarab

4-110 White Rarab

4-112 Bee

4-116 Bomb

4-120 Giant Scorpion

4-122 Axe Beak

4-124 Slime

4-126 Goobbue

4-127 Mandragora

5-0 ???? (Black Mandragora)

5-1 Chaos Idol

5-2 Sabertooth Tiger

5-7 Raptor

5-9 Giant Toad

5-13 Lizard

5-14 White Lizard

5-15 Dhalmel

5-19 Sheep

5-23 Pugil

5-28 Crab

5-29 Skeleton

5-38 Cactuar

5-40 Funguar

5-42 Malboro

5-46 Treant

5-47 Twinkling Treant

5-49 Sapling

5-50 Crawler

5-52 Behemoth

5-53 Behemoth (King?)

5-56 Magic Pot

5-60 Monkey

5-62 Dragon

5-66 Orcish Wallbreacher

5-70 Stone Golem

5-71 Fire Elemental

5-72 Ice Elemental

5-73 Air Elemental

5-74 Earth Elemental

5-75 Water Elemental

5-76 Thunder Elemental

5-77 Light Elemental

5-78 Dark Elemental

5-80 Akbaba

5-82 Damselfly

5-83 Weapon

5-84 Dancing Weapon

5-117 Goblin

5-120 Goblin Fisher

6-23 Cardian

7-50 Gigas (Blue)

7-60 Gigas

7-67 Demon

7-80 Shadow Lord

7-81 Shadow Lord (Again? Diffferent?)

7-95 San d'Orian Flag

7-96 Bastokan Flag

7-97 Windurstian Flag

7-98 Beastmen Flag

9-17 Orcish Brawler

9-18 Orcish Fighter

9-19 Orcish Cursemaker

26-121 (This file contains names rather than a Model)

27-0 (This file contains names rather than a Model)

27-1 (This file contains names rather than a Model)

27-2 (This file contains names rather than a Model)

27-3 (This file contains names rather than a Model)

27-4 (This file contains names rather than a Model)

97-9 Treasure Chest

97-10 Treasure Chest (Again?)

97-11 Treasure Chest (Blue)

97-12 Giant Treant (Pink Leaves?)

97-61 Earth Elemental (Odd X, Y, Positions)

97-66 Carbuncle

97-67 Fenrir

97-68 Ifrit

97-69 Titan

97-70 Leviathan

97-71 Garuda

97-72 Shiva

97-73 Ramuh

97-74 Wyvern

97-75 ???? (Hume with Blonde Hair Floating, Crystal Warrior?)

97-77 ???? (Crouching Mithra?)

97-78 ???? (Floating Tarutaru Black Mage, Crystal Warrior?)

97-81 Cyanauce

97-82 Black Gigas (Axe)

97-83 Black Gigas (Spiked Club)

97-84 White Gigas

97-85 Black Gigas (No weapon)

97-86 Carbuncle

97-88 ???? (Old Elvaan Male, wearing dark red armor)

97-97 ???? (Blue Glow?)

ROM 2

---------------------------------------

22-8 ???? (Hume Crystal Warrior)

22-9 ???? (Elvaan Crystal Warrior)

22-10 ???? (Mithra Crystal Warrior)

22-11 ???? (Tarutaru Crystal Warrior)

22-12 ???? (Galka Crystal Warrior)

22-13 Fenrir

22-20 ???? (Rank 10 Boss)

22-56 Tonberry

23-71 Nomad MoogleROM

3/5 = Black-haired armored Galka

3/8 = Nada

3/24 = Jeunoan Duke's brother

3/25 = Home point

3/29 = A telepoint crystal

3/34 = Lion (the chick, not the animal)

3/36 = Trion

3/37 = Cid

3/39 = Prince Pieuje

3/40 = Princess of San d'Oria

3/41 = King Destin

3/43 = Curilla

3/44 = Cornelia

3/45 = President Karst

3/46 = Little Galka from DRK flag quest

3/48 = Some Taru

3/49 = Star Sybil

3/52 = Guy with dagger on his belt

3/56 = Moogle

3/57 = Man in dark hooded robe

3/59 = Goblin

3/60 = Chocobo

3/61 = Chocobo pecking and swaying head

3/62 = Chocobo pecking at the ground

3/63 = Chocobo with slightly different animation

3/64 = Old man

3/65 = Bastokan old man with walking stick

3/66 = Another old man

3/67 = Another old man

3/68 = Old woman, sometimes the name disappears

3/69 = Same as 68 with different clothes

3/70 = Same as 68 with different clothes

3/86 = Hume miner

3/102 = Goblin

3/103 = Chocobo

3/120 = Galka

5/0 = Black Mandragora

5/1 = Golem

5/2 = Golem

5/3 = Tiger

5/4 = Tiger

5/7 = Skink

5/8 = Skink

5/9 = Blob

5/10 = Blob

5/13 = Lizard

5/14 = White Lizard (?)

5/15 = Dhamel

5/16 = Dhamel

5/17 = Vulture

5/18 = Vulture

5/19 = Sheep

5/20 = Sheep

5/21 = Big ram

5/22 = Smaller ram

5/23 = Pugil

5/25 = Sea Horror/Monk/Bishop

5/27 = Snipper

5/28 = Crab

5/29 = Skeleton

5/31 = Skeleton

5/33 = Evil dog from Gusgen

5/35 = Coerl

5/36 = Banshee

5/38 = Cactuar

5/40 = Funguar

5/42 = Marlboro

5/44 = Argus

5/46 = Treant

5/47 = Treant (?)

5/48 = Sapling

5/49 = Sapling

5/50 = Crawler

5/52 = Behemoth (You can walk thru this one)

5/53 = King Behemoth

5/54 = Beetle

5/56 = Magic pot

5/57 = Some weird floating machine

5/58 = Bigger and higher Magic pot

5/60 = Monkey

5/62 = Wyvern thing

5/64 = Worm

5/65 = Worm

5/66 = Orcish Stonelauncher

5/68 = Cardian w/pole

5/69 = Stone Golem

5/70 = Stone Golem

5/71 = Fire Elemental

5/72 = Ice elemental

5/73 = Air elemental

5/74 = Earth Elemental

5/75 = Water Elemental

5/76 = Lightning Elemental

5/77 = Light Elemental

5/78 = Dark Elemental

5/79 = Akbaba

5/80 = Yagudo

5/81 = Fly

5/83 = Weapon w/o floating weapon

5/85 = Weapon

5/87 = Weapon

5/89 = Weapon w/ hammer in his eye

5/91 = Weapon

5/97 = Weapon

5/109 = Weapon

5/120 = Goblin

6/0 -> 6/16 = Various Goblins

6/17 -> 6/31 = Various Cardians

6/32 -> 6/53 = Samurai

6/54 -> 6/69 = Various Skeletons

6/70 -> 6/93 = Various Yagudo

6/94 -> 6/127 = Orcs and Quadavs

7/56 = Gigas

7/66 = Evil looking thing

7/76 = Evil looking thing w/scythe

9/17 = Orcish Brawler

9/18 = Orcish Fighter

9/19 = Orcish Cursemaker

9/56 = Skeleton w/dagger

9/63 = Skeleton w/ cool sword

9/121 = Skeleton w/ cool sword

9/126 = Skeleton w/ cool sword

9/127 = Skeleton w/ cool swordROM2

22/8 -> 22/12 = Crystal Warriors

22/13 = Fenrir (OMG THIS KICKS)

22/20 = Some Paladin looking person

22/56 = Tonberry

22/118 = Big red ant thing

23/0 -> 23/5 = An ant in armor w/ various staves

23/6 -> 23/17 = A more heavily armored ant thing w/ various staves

23/61 -> 23/67 = Female Hume w/ various dresses

23/68 -> 23/70 = Male Hume w/ various robes

23/71 = Another, different Moogle

97/9 = Treasure Chest

97/10 = Treasure Chest

97/11 = Blue Treasure Chest

97/12 = Giant Treant w/ pink leaves

97/61 = Half of an Earth Elemental

97/66 = Carbuncle

97/67 = Fenrir

97/68 = Ifrit

97/69 = Titan

97/70 = Leviathan

97/71 = Garuda

97/72 = Shiva

97/73 = Ramuh

97/74 = Wyvern

97/75 = Flying Hume w/ Paladin AF

97/77 = Crouching Mithra w/ kinda Warrior AF

97/78 = Flying Taru w/ Black Mage AF and Scythe

97/81 = Cyanauce

97/82 = Black Gigas w/ Axe

97/83 = Black Gigas w/ Spiked Club

97/84 = White Gigas

97/85 = Black Gigas unarmed

97/86 = Carbuncle

97/97 = Untargetable blue glow

Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา