นาฬิกาตั้งโต๊ะ vanadiel time

รูปด้านข้างรูปด้านหน้าSpec

บอกเวลา vanadeil เป็น ชม และ วัน และบอกเวลาโลกด้วย

บอกข้างขึ้นข้างแรมของ vanadiel มีรูปพระจันให้ดู

ตั้งเวลาได้ (ตั้งโดยใช้เวลา vanadiel ก็ได้) เช่น 21-24 hour HNM pop

มีเสียงเพลง 4 เมือง Sand Wind Bas Juno

หน้าจอเป็น LCD และถูกลิขสิทธิ์ SQEN ^O^
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา