เนื่องจากไม่ได้เล่น Dot-A มาสองอาทิตย์ จึงเกิดอาการ...

เลยเล่น TB แล้วกดปุ่ม T จนมันกลายเป็น...Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา