The Style เปิดห้องเรียนการสร้างตัวการ์ตูน ฟรี!

Character Design work shopCharacter Design Workshop

มาสร้างตัวการ์ตูนกันเถอะThe Style by TOYOTA ร่วมกับบริษัทกันตนา จัด work shop สร้างตัวการ์ตูนกัน

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักสร้างการ์ตูน เพื่อการเรียนรู้ขั้นสูงหรือฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป

สร้างจินตนาการโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก กันตนา ผู้ผลิต Animation เรื่อง ก้านกล้วย!!!เปิดห้องเรียนในวันที่ 17, 30 กันยายน 49 เวลา 14:00 น.-- นอกจากนี้ยังมี animation class ให้กับผู้ที่สนใจหัดทำ animation เบื้องต้นกับ Imagimax

-- รู้จักอะนิเมชั่น เข้าใจหลักการสร้างสรรค์ ใช้โปรแกรมเป็น

-- ในวันที่ 9 และ 16 กันยายน 49 เวลา 10:00 น.รายละเอียดเพิ่มเติม www.thestyle.in.th
Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา