Kingdom Hearts 2 หาแร่นี้จากไหนครับ

ไอที่ให้เก็บแร่ให้ครบ50ชนิดเพื่อที่จะได้แร่ทำดาบอะครับผมได้แล้ว49ชนิดครับขาด

A(เพช็รสีขาว) ???????

มันหาได้จากไหนครับ

และก็พลึกลดจำนวนนี่จะได้มาจากตัวอะไรครับ(ผมมีแค่1อันเอง)
Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา