สมช.เด็กแฉ"นร.-นศ." "ฟรีเซ็กซ์-ขายตัวเพิ่ม"[ หนี่งในจำเลยคือการ์ตูนญึ่ปุ่นอีกแล้

พอดีเมื่อเช้านั้นฟังแบบผ่านๆในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เลยไปค้นข่าวแบบเต็มๆมาฝากครับ

สมช.เด็กแฉ"นร.-นศ." "ฟรีเซ็กซ์-ขายตัวเพิ่ม"สมัชชาเยาวชน 4 ภาค เปิดโปงในวงเสวนา ระบุวัยรุ่นยุคใหม่คลั่งวัตถุนิยม มีเซ็กซ์โจ๋งครึ่มในโรงเรียน ย่ำวัฒนธรรมท้องถิ่น น.ร.-น.ศ.อีสานฮิตขายตัวเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดสัมมนาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เรื่อง "เสียงสะท้อนจากเยาวชน" มีตัวแทนสมัชชาเยาวชนจาก 4 ภาคทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 400 คนนายพงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์ นักศึกษาเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานสมัชชาเยาวชนภาคกลาง กล่าวว่า เยาวชนภาคกลางโดยเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษามีปัญหาตีกันบ่อยมาก สาเหตุมาจากครูอาจารย์มักใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาจนเกิดความเก็บกด อีกทั้งครูผู้สอนบางคนมักใช้เวลาในการสอนไปรับงานพิเศษหรือทำงานวิชาการจนไม่มีเวลาดูแลเด็ก เมื่อครูไม่มีคุณภาพ และรัฐไม่สนับสนุนการศึกษาเต็มที่ ย่อมทำให้เด็กไม่มีคุณภาพไปด้วยนายพิเชษฐพล ไทยประสงค์ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสมัชชาเยาวชนภาคเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้วัฒนธรรมเรื่องเพศของเยาวชนภาคเหนือเปลี่ยนไป วัฒนธรรมล้านนาถูกทำลายหมดสิ้น โดยเฉพาะการแสดงออกทางเพศของเยาวชน กลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มต้นจีบและแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายก่อน ขณะที่วัฒนธรรมล้านนาเดิมนั้น ทำได้เพียงแตะชายเสื้อ และค่านิยมทางเพศที่ผู้หญิงเสียพรหมจรรย์ครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปก็ไม่มีผลอะไร ทำให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยสมควร การขายบริการทางเพศตามมา โดยเฉพาะในรั้วโรงเรียน พบว่ามีการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย ตั้งแต่การจับมือไปจนถึงการกอดจูบ จึงอยากเสนอให้กำหนดอายุในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น แม้จะควบคุมไม่ทั้งหมด แต่ถือเป็นการวางกรอบปฏิบัติอันดีงามนายธีรพงศ์ ไพโรจน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานสมัชชาเยาวชนภาคใต้ กล่าวว่า เด็กตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยม ต้องมีมือถือ คอมพิวเตอร์ และเครื่องประดับหรูหรา ทำให้เด็กทั้งหญิงและชายยอมทุกอย่างแม้เอาร่างกายเข้าแลก ส่วนเยาวชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าจะถูกลอบทำร้ายเมื่อใด ทำให้กิจกรรมของเยาวชนหยุดชะงักนายนพพล สิทธิเจริญ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธานสมัชชาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ปัญหาเรื้อรังของภาคอีสาน คือ เรื่องการศึกษา ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะเด็กนอกเมืองซึ่งขาดแคลนคอมพิวเตอร์อย่างมาก อีกสิ่งคือวัฒนธรรมอีสานเริ่มถูกลบเลือน เพราะค่านิยมต่างประเทศเข้ามาแทน"ปัญหาการขายบริการทางเพศของวัยรุ่นที่ผ่านมาพบปัญหามากในภาคเหนือ แต่ตอนนี้ภาคอีสานแซงหน้าไปแล้ว มีการขายบริการทางเพศทั้งชาย หญิง และกะเทย ระบาดไปทั่วโรงเรียน รู้ได้จากหากเด็กผู้หญิงจะสะพายกระเป๋าสีแดง ขณะที่ผู้ชายสะพายกระเป๋าสีน้ำเงิน ส่วนกะเทยจะแต่งหน้าสีแดงจัด เด็กผู้หญิง ม.3-4 จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นแบบรักสนุก ขณะที่เด็ก ม.6 จะยกระดับตัวเองขึ้น มีเครือข่ายเข้มแข็ง ขายบริการเพื่อหารายได้ครั้งละ1,200 บาท เพื่อที่จะไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เอามาซื้อของฟุ่มเฟือย ซ้ำรูปแบบยังแพร่ระบาดไปขายบริการผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย นอกจากนี้ เด็กนักเรียนชายมักมีเพศสัมพันธ์กับครูตุ๊ด เพราะถูกบีบบังคับให้แลกกับเกรดดีๆ หรือกับผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในสังคม ตัวเด็กไม่กล้าเปิดเผย เพราะกลัวผลกระทบและถูกเล่นงาน" นายนพพลกล่าวด้าน น.ส.ปวีณา แทนขำ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ประธานสมัชชาเยาวชน กทม. กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของเยาวชน กทม.คือ ครอบครัวขาดความอบอุ่น ความไม่ปลอดภัยในสังคม และปัญหาสื่อ เช่น การ์ตูนญี่ปุ่นปัจจุบันที่สอนเรื่องเพศ ทำให้เด็กเลียนแบบ โดยมีคำฮิตว่า "ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน" อีกทั้ง การปล่อยให้มีร้านอินเตอร์เน็ตอยู่ข้างมหาวิทยาลัย ทำให้เด็กเล่นเกมตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง ส่งผลให้เด็กถูกรีไทร์จากโรงเรียน 500-600 คนนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก พม.กล่าวว่า ปัญหาเยาวชนเหล่านี้มาจากเด็กขาดภูมิคุ้มกัน ครอบครัวไม่อบอุ่น ครูมัวแต่ทำผลงานทางวิชาการ อย่างในโรงเรียนดังๆ มีนักเรียนห้องละ 60 คน ทำให้ครูดูแลไม่ทั่วถึง อีกทั้งมีปัญหาครูขาดแคลน เยาวชนต่ำกว่า 18 ปี ความจริงมีประมาณ 16 ล้านคน แต่คนไม่ดีมีเพียงไม่ถึง 100,000 คน แต่ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่เสียหายไปหมด ทำอย่างไรจะให้โอกาสเด็กเหล่านี้กลับมาเป็นคนดีจากนั้นเวลา 17.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯเป็นประธานประทานโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 134 ราย ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนฯ ทั้งนี้ มีเยาวชนที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลจำนวนมาก เช่น สิบโทหญิงปวีณา ทองสุก และ น.ส.อุดมพร พลศักดิ์ นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก 2004 ประเภทยกน้ำหนัก ซึ่งรับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขากีฬาและนันทนาการที่มา มติชน----------------------------------------อ่านข่าวนี้แล้วบอกได้ครับเดียว ว่า เฮ้อ ครับ

เพราะคิดว่า ทำไม่ คุณ ปวีณา แทนขำ เธอจึงออกมาบอกแบบนั้น เพราะผมคิดว่าถ้าจะว่าเรื่องสื่อ ผมว่าละครไทยมันก้ไม่ด้อยไปกว่ากันเลย ในบางเรื่อง เพราะบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดี แบบเดียวกะการ์ตูนญี่ปุ่นที่มันมีทั้งดีและไม่ดี แต่การพูดแบบนี้มันเป็นการเหมารวมเกินไปเลยทำให้คนดีการ์ตูนดีๆเขาเสียไปด้วย

ผมว่านี้คือการพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวและแถมด้วยการเหมารวม เพื่อให้การ์ตูนมันดูเป็นสิ่งย้ำแย่แก่สานตาผู้ปกครองต่อไป ตราบนานเท่านานปล. บางทีเวลาคุณอ่านการ์ตูนในที่สาธารณะก็อย่าแปลกใจถ้าจะมีใครมองคุณด้วยสายตาแปลกๆเพราะเขาอาจจะคิดว่า เฮ้ยๆ คน คน นี้มันเป็นพวกฟรีเซ็กซ์เปล่าว่ะ เพราะมันมาจากบทความนี้นั้นเอง 555 :D
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา