ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี (ครั้งใหญ่) รึ???

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

นายทนง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายประชา มาลีนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายวัฒนา เมืองสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พล.อ.ชัยนันท์ เจริญศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงแรงงาน

นายประวิช รัตนเพียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอ่าปรับเปลียนมากมาย

ได้ นาย สรอรรถ มาแทนหมอเลี้ยบ สำหรับ กระทรวงเทคโนโลยี่สารสนเทศ และการสื่อสารCredit ที่มา: ผู้จัดการ

เต็มๆ มากกว่านี้ มีรูปหน้า ด้วยครับกดที่นี่
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา