[ข่าว]ไอซีทีกำหนดเด็กต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมได้ไม่เกิน 3 ชม./วัน

ไอซีทีกำหนดเด็กต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมได้ไม่เกิน 3 ชม./วันกรุงเทพฯ 17 พ.ย. นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตัวแทนเอ็นจีโอที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ว่า กระทรวงไอซีทีจะกำหนดมาตรการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้เล่นได้ไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง เนื่องจากมีผลการวิจัยพบว่าการเล่นเกมนำมาสู่ภาวะติดได้ โดยผู้เล่นเกมบางรายมีอาการคลุ้มคลั่งเมื่อเล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลา 15 สัปดาห์ และบางรายไม่สามารถแยกโลกของความเป็นจริงออกมาจากโลกของเกมได้ ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะทำวิจัยและรวบรวมความรู้เผยแพร่สู่ประชาชนต่อไปส่วนวิธีการควบคุมให้เล่นในเวลาที่กำหนดนั้น ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ จะต้องเป็นผู้หาวิธีการทางด้านเทคนิคมาเสนอกระทรวง ก่อนที่จะมีการให้บริการเกมออนไลน์ หากไม่มีมาตรการ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ โดยในเบื้องต้นจะยังไม่กำหนดจำนวนเกมต่อวัน เพราะเด็กสวนใหญ่จะนิยมเล่นอยู่เพียง 1-2 เกมเท่านั้น เพื่อสะสมสิ่งของให้มากที่สุด ส่วนตัวเลข 3 ชั่วโมงนั้น นำมาจากงานวิจัยในต่างประเทศ ที่พบว่า เด็กที่เล่นเกมออฟไลน์เกิน 3 ชั่วโมง มักมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม หากมีเด็กเล่นมากกว่า 1 เกมต่อวัน ซึ่งจะทำให้ชั่วโมงการเล่นมากขึ้น กระทรวงไอซีทีก็จะเข้าไปควบคุมที่เกตเวย์แทน“หากมีผู้ใหญ่ หรือผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ลงทะเบียนให้เด็กเล่นออนไลน์ เพื่อไม่ให้เด็กถูกจำกัดชั่วโมงการเล่น จะใช้มาตรการยึดแอ็คเคาน์ และไม่ให้เล่นอีก” นพ.สุรพงษ์ กล่าวทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว จะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะเริ่มใช้ได้โดยเร็วภายในปีนี้แน่นอน จากนั้นจะเชิญผู้ให้บริการเกมออนไลน์ทุกรายมารับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเห็นจากภาคเอกชนอีก ซึ่งจะถือเป็นกติกาใหม่ของธุรกิจ และผู้ให้บริการเกมออนไลน์จะต้องนำไปเผยแพร่ทุกครั้งก่อนเข้าสู่การเล่นเกม เช่นเดียวกับอันตรายที่เขียนไว้ข้างซองบุหรี่นพ.สุรพงษ์ ยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงไอทีซี จะตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นภายใต้สังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯ เพื่อทำหน้าที่รณรงค์การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มครู และผู้ปกครองให้นำความรู้ไปสอนบุตรหลาน ด้วยการนำเงินภาษีสรรพสามิตที่จะจัดเก็บจากธุรกิจเกมออนไลน์มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในโครงการ เช่นเดียวกับภาษีสุรา และบุหรี่ ที่ถูกนำมาใช้รณรงค์ด้านสุขภาพ ส่วนอัตราการเก็บภาษีสรรสามิตเกมออนไลน์จะเป็นเท่าใดนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยเบื้องต้นกระทรวงไอซีทีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วว่าควรจะมีการจัดเก็บ และเมื่อเก็บแล้วจะทำให้ค่าบริการเกมแพงขึ้นหรือไม่ ก็ต้องขึ้นกับผู้ให้บริการและกลไกการแข่งขัน. – สำนักข่าวไทยที่มา : MCOT--------------------------------------------------------/me ....ไม่มีอะไรจะคอมเมนท์แล้วแฮะ แบบว่าแก้ปัญหาปลายเหตุเกิน...
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา