การทดสอบบุคคลิกภาพเชิงจิตวิทยา MBTI ( Myers-Briggs Type Indicator )

ลองเล่นดูครับhumanmetricป.ล. มี 72 ข้อ ภาษาอังกฤษทั้งดุ้นแปลคร่าว ๆ1. คุณแทบจะไม่เคยไปนัดสายเลย

2. คุณชอบที่จะมีส่วนในงานที่ active และต้องใช้ความกระตือรือร้น

3. คุณมีความสุขกับการมีคนที่รู้จักอยู่รอบตัว

4. คุณรู้สึกอินเวลาดูละครทีวี

5. คุณเป็นคนแรก ๆ ที่จะตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย เช่น เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น หรือคำถามที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

6. คุณสนใจในไอเดียกว้าง ๆ มากกว่าที่จะตระหนักถึงรายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ

7. คุณจะไม่มีอคติกับเรื่องใด ถึงแม้สิ่งนั้นจะส่งผลร้ายกับความสัมพันธ์ที่ดีที่คุณมีกับคนอื่น ๆ ก็ตาม

8. คุณเชื่อว่าการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด จะทำให้ขัดขวางการเกิดผลลัพท์ที่ดี

9. เป็นเรื่องยากที่จะให้คุณรู้สึกตื่นเต้น

10. เป็นธรรมชาติของคุณที่จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเรื่องต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณ

11. คุณมักจะคิดถึงเรื่องมวลมนุษยชาติและโชคชะตาของมนุษยชาติ อยู่บ่อย ๆ

12. คุณเชื่อว่าข้อตัดสินที่ดีที่สุด ก็คือสิ่งสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ เช่นกัน

13. การประเมินวัตถุประสงค์นั้นมีประโยชน์ในทุกๆกิจกรรม ทุกๆงาน

14. คุณเลือกที่จะลงมือทำทันทีมากกว่าการนั่งไตร่ตรองถึงทางเลือกอื่น ๆ

15. คุณเชื่อเหตุผลมากกว่าความรู้สึก

16. คุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน มากกว่าการวางแผนมาอย่างระมัดระวัง

17. คุณใช้เวลาว่างของคุรไปกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนฝูง, ปาร์ตี้, การช้อปปิ้ง ฯลฯ

18. คุณมักจะวางแผนการกระทำของคุณล่วงหน้า

19. โดนส่วนมากการกระทำของคุณมักเป็นผลมาจากอารมณ์และความรู้สึก

20. คุณเป็นคนที่ค่อนข้างห่างไกลกับเรื่องการติดต่อสื่อสาร

21. คุณรู้จักที่จะใช้เวลาทุก ๆ นาทีของคุณไปกับสิ่งที่เหมาะสม

22. คุณพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนโดยไม่ต้องการการตอบแทน

23. บ่อยครั้งที่คุณนั่งพิจารณาถึงความซับซ้อนของชีวิต

24. หลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเป็นระยะเวลายาวนาน คุณก็รู้สึกว่าอยากไปไกล ๆ และอยู่คนเดียว

25. บ่อยครั้งที่คุณทำงานส่งอย่างเร่งรีบ

26. คุณสามารถเห็นทะลุถึงสิ่งที่สำคัญเบื้องหลังเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

27. เป็นเรื่องง่ายมากที่คุณจะแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่แท้จริงของตนเอง

28. คุณพบว่ามันยากมากที่จะให้คุณพูดเสียงดัง

29. สำหรับคุณ หนังสือที่เกี่ยวกับทฤษฎีเป็นเรื่องน่าเบื่อจริงๆ

30. คุณเป็นคนที่มักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

31. คุณให้ความสำคัญกับความถูกต้องมากกว่าความสงสาร

32. คุณสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ในที่ทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

33. ยิ่งพูดคุยกับคนอื่น ๆ มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งรู้สึกดี

34. คุณมีแน้วโน้มที่จะเชื่อในประสบการณ์ของตนเองมากกว่าทฤษฎีอื่น ๆ

35. คุณชอบที่จะคอยเช็คความก้าวหน้าของงานต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ

36. คุณมักจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้โดยง่าย

37. คุณเลือกที่จะอ่านหนังสือมากกว่าการไปงานปาร์ตี้

38. คุณชอบที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของงาน หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้คนจะเข้ามาติดต่อได้โดยตรง

39. คุณมีแนวโน้มจะเลือกทดลองแนวใหม่ ๆ เอง มากกว่าที่จะทำตามวิธีปฏิบัติทั่ว ๆ ไป

40. คุณหลีกเลี่ยงที่จะต้องตกอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์

41. คุณสามารถเข้าถึงความรู้สึกทุกข์และเรื่องราวของผู้อื่น

42. ดูเหมือนคุณจะมีความสัมพันธ์กับ การกำหนดเส้นตาย/deadlines มากกว่า กฏที่เป็นจริงเสมอ และ เรื่องความสำคัญ

43. คุณเลือกที่จะออกมาอยู่อย่างสันโดษจากที่ๆมีเสียงดัง

44. คุณให้ความสำคัญกับการลองสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวคุณเอง

45. คุณเชื่อว่าเกือบจะทุกอย่างสามารถถูกวิเคราะห์ได้

46. คุณพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ตรงเวลา

47. คุณพึงพอใจที่จัดการงานตามขั้นตอน

48. คุณรู้สึกสบาย ๆ เมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงชน

49. คุณสามารถควบคุมและอยู่เหนือความปารถนาและสิ่งยั่วยุได้เป็นอย่างดี

50. คุณสามารถเข้าใจถึงใจความของทฤษฏีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

51. สำหรับคุณ ขั้นตอนของการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นสำคัญมากกว่าตัวของแนวทางแก้ไขปัญหา

52. คุณชอบเอาตัวเองไปอยู่เกือบจะริมๆของห้องมากกว่าที่จะนั่งตรงกลาง

53. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา คุณมักจะดำเนินวิธีการตามวิธีที่คุ้นเคยมากกว่าที่จะพยายามหาวิธีใหม่ ๆ

54. คุณพยายามที่จะยืนหยัดกับสิ่งที่คุณเชื่อหรือทฤษฏีของคุณเอง

55. คุณรู้สึกโหยหาความตื่นเต้น และการผจญภัย

56. คุณเลือกที่จะพบปะพูดคุยกับคนกลุ่มเล็ก ๆ มากกว่าที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มาก

57. เมื่อถึงการพิจารณาถึงสถานการณ์ คุณมักจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นมากกว่าที่จะที่จะพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ของลำดับเหตุการณ์

58. คุณตระหนักว่า การปฏิบัติตามหลักการ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

59. คุณพบว่ามันยากมากที่จะบอกถึงความรู้สึกของตนเอง

60. คุณมักจะนั่งนึกว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อจะทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น

61. การตัดสินใจของคุณมีรากฐานมาจากความรู้สึกของคุณในขณะนั้นมากกว่าการวางแผนอย่างรอบคอบ

62. คุณเลือกที่จะใช้เวลาว่างของคุณอยู่คนเดียว หรือ พักผ่อนอย่างสงบสุขท่ามกลางครอบครัว

63. คุณรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเมื่อปฏิบัติตามแบบแผนประเพณี

64. คุณเป็นคนที่รู้สึกถูกกระทบได้ง่ายจากความรู้สึกที่รุนแรงที่มีเข้ามา

65. คุณมองหาโอกาสอยู่เสมอ ๆ

66. โต๊ะทำงาน ของคุณ ดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย อยู่เสมอ ๆ

67. ตามกฏแล้ว การครอบครองก่อนนั้น ทำให้คุณวิตกกังวลมากกว่าแผนอนาคตของคุณ

68. การเดินโดยลำพังทำให้คุณมีความสุข

69. มันง่ายสำหรับคุณในการติดต่อสื่อสารกับเหตุการณ์รอบด้านในสังคม

70. คุณปฏิบัติสิ่งที่เป็นนิสัย ความคุ้นเคย ของคุณอย่างต่อเนื่อง

71. คุณเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่คุณรู้สึกเห็นอกเห็นใจ

72. คุณสามารถรับรู้ในหลาย ๆ ด้าน ในการพัฒนาของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆผลที่ได้I - Introversion = ชอบเก็บตัว

E - Extraversion = ชอบเข้าสังคม

S - Sensing = รับรู้ด้วยการสัมผัส (แตะต้องได้)

N - iNtuition = รับรู้ด้วยสัญชาติญาณ

T - Thinking = วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

F - Feeling = วิเคราะห์โดยใช้ความรู้สึก

J - Judging = ทำอะไรตามระเบียบแบบแผน

P - Perceiving = ทำอะไรยืดหยุ่นส่วนเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่ได้ก็จะแบ่ง ๆ ได้ว่าการเข้าหาคนIntroversion Extraversion100---------------------------0---------------------------100การรับข้อมูลSensing iNtuition100---------------------------0---------------------------100การประเมินสถานการณ์Thinking Feeling100---------------------------0---------------------------100การดำเนินชีวิตJudging Perceiving100---------------------------0---------------------------100ถ้าต่ำกว่า 50 ก็แสดงว่ายังพอเปลี่ยนได้ ( สันดอน ) แต่ถ้าเกิน 50 ก็แก้ได้ยาก ( สันดาน )ลองเปรียบเทียบดูว่าเราค่อนไปทางไหนเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 16 ประเภทคือกลุ่มนักอนุรักษ์นิยม ( Sensing Judger )* อยากทำตัวเป็นประโยชน์ ชอบบริการ ชอบเป็นส่วนหนึ่ง

* รับผิดชอบ จริงใจ มีมโนธรรม รักครอบครัว และขนบธรรมเนียมประเพณี

* เป็นจริง ชอบระบบ ชอบกระบวนการที่มีแบบแผน

* ห่วงอนาคต

* บางครั้งรู้สึกว่าตนถูกเอาเปรียบ หรือไม่เห็นหัวESTJ ใช้ตรรกะ เด็ดขาด มีและให้ค่ากับประสิทธิภาพ กล้าพูด ต้องการเป็นผู้นำมี ลักษณะเป็นคนพูดจริงทำจริง นิยมสิ่งที่จับต้องได้ มีหัวคิดด้านธุรกิจหรือด้านเครื่องจักรกล ไม่ค่อยสนใจวิชาการที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์ แต่สามารถปรับตัวและทำงานนั้นได้เมื่อจำเป็น ชอบในการจัดการและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงอาจเป็นนักบริหารที่ดีได้ ถ้าคำนึงถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่นบ้างเหมาะกับนักลงทุน ตำรวจที่ทำงานศูนย์บัญชาการ ตำรวจสืบสวน นักกีฬา นักแสดงESFJ กระตือรือร้น อบอุ่น ช่างพูด เห็นอกเห็นใจ ชอบช่วยเหลือมี ลักษณะจิตใจโอบอ้อมอารี ช่างพูด มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อตรงชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่น จึงเป็นสมาชิกกลุ่มที่มีความกระตือรือร้น ต้องการความปรองดอง และอาจสร้างบรรยากาศนั้นให้เกิดขึ้นได้ ชอบทำสิ่งที่ดีให้กับบุคคลอื่น จะทำงานได้ดีเมื่อได้รับคำชม หรือได้รับการสนับสนุนเหมาะกับพยาบาล ครูประถม นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ เลขานุการ นักกายภาพบำบัด ผู้ทำงานด้านศาสนา เจ้าหน้าที่การบิน ผู้ทำงานด้านสุขภาพ ผู้ทำงานธนาคารISTJ เงียบ เอาจริงเอาจัง เถรตรง ทำงานหนัก ใส่ใจรายละเอียด ติดตามผลมี ลักษณะจริงจัง เงียบขรึม ประสบความสำเร็จได้จากความตั้งใจจริง และมีความละเอียดรอบคอบ เป็นคนพูดจริงทำจริง มีระเบียบ มีขั้นตอนในการทำงาน ยึดถือสิ่งที่เห็นจริง และไว้ใจได้ จะควบคุมให้ทุกสิ่งที่ตนรับผิดชอบได้เรียบร้อย มักตัดสินใจโดยตนเองว่าสิ่งใดควรให้ความเอาใจใส่ โดยไม่สนใจต่อสิ่งที่มารบกวน หรือคำทักท้วงใดๆเหมาะกับนักบัญชี นักธุรกิจ นักกฎหมาย นิติกร ผู้พิพากษา ทันตแพทย์ ทหาร โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบัติการทั่วไป นักเศรษฐศาสตร์ISFJ เป็นมิตรอย่างเงียบ ๆ ถ่อมตน ทุ่มเท ดูเหมือนพึ่งไม่ได้แต่พึ่งได้ ปิดทองหลังพระมี ลักษณะเงียบขรึม เป็นมิตร มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม ทำงานอย่างอุทิศตนเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ มักให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นคนละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และแม่นยำ ไม่สนใจเรื่องเทคนิค สามารถจดจำรายละเอียดได้ดี มีความซื่อสัตย์ เกรงใจผู้อื่น มีความเข้าใจในชีวิต และให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้อื่นเหมาะกับผู้นำทหาร ผู้จัดการ นักสืบ ตำรวจปฏิบัติการ ผู้บัญชาการตำรวจ ครู ผู้พิพากษา นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ พยาบาล บรรณาธิการ บรรณารักษ์ พระ หมอสอนศาสนา นักตกแต่งภายใน เลขานุการกลุ่มนักปฏิบัติ ( Sensing Perceiver )* รักอิสระ อยู่ในโลกของความเป็นจริง

* มองโลกแง่ดี ใจกว้าง กระตือรือร้น ยืดหยุ่น

* อิสระเสรี และต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตนรักอิสระ เกลียดการบังคับ งานจำเจ

* อยู่กับปัจจุบัน ไม่วางแผนระยะยาวESTP ชอบลุย มีพลัง ชอบเสี่ยง ชอบท้าทาย อาจมุทะลุมี ลักษณะเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ไม่ค่อยวิตกกังวล สนุกกับเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา มีแนวโน้มที่จะชอบเครื่องจักรกล และการกีฬาที่มีผู้อื่นร่วมกิจกรรมด้วย ปรับตัวง่าย อดทน ให้คุณค่าแนวอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ยืดยาว มักเป็นเลิศในการควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรเหมาะกับตำรวจ คนขับรถ นักสืบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ นักสถิติ วิศวกร นักแสดง ช่างไม้ ช่างกล ผู้ประพันธ์เพลง นักบิน นักกีฬา ศิลปิน นักลงทุนESFP เป็นมิตร ง่าย ๆ ชอบสังคม ช่างพูด ชอบช่วยคนมี ลักษณะชอบสังคม เข้ากับคนง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สนุกสนานได้กับทุกสิ่ง สามารถทำให้ผู้อื่นสนุกสนาน ชอบการกีฬา และการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นจริงขึ้นมา รับรู้สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมักชอบเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น มักจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าเข้าในทฤษฎี เป็นเลิศในการใช้สามัญสำนึก ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุและบุคคลได้ดีเหมาะกับครูอนุบาล ครูประถม ผู้ดูแลเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แต่งเพลง นักเขียนISTP เงียบ ไว้ตัว เป็นตัวของตัวเอง อยากรู้อยากเห็นมี ลักษณะภายนอกดูเยือกเย็น เงียบ สำรวม ช่างสังเกต และวิเคราะห์ชีวิตด้วยความสนใจใคร่รู้ และมักจะมีมุขตลกขบขันของตัวเอง แสดงออกมาโดยไม่คาดคิด ปกติสนใจในเรื่องที่มีเหตุผล มักจะมีคำถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ในการพิจารณาความจริง จะยึดหลักตรรกของเหตุและผลเหมาะกับนักบัญชี นักธุรกิจ นักกฎหมาย นิติกร ผู้พิพากษา ทันตแพทย์ ทหาร โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบัติการทั่วไป นักเศรษฐศาสตร์ISFP เป็นธรรมชาติ สุภาพ ถ่อมตัว จริงใจ มีเมตตา ใจกว้าง รอมชอมมี ลักษณะสงบเสงี่ยม ดูเป็นมิตร อารมณ์อ่อนไหว มีเมตตา ถ่อมตัวในเรื่องความสามารถ มักหลบหลีกการโต้แย้ง จะไม่บีบบังคับความคิดเห็นหรือค่านิยมของคนอื่น ไม่ชอบเป็นผู้นำ แต่จะเป็นผู้ตามที่ดี การทำงานให้สำเร็จจะทำตามสบาย เพราะจะสนุกอยู่กับภาวะปัจจุบัน และจะไม่ยอมเสียความรู้สึกไปกับความรีบร้อน หรือการบีบบังคับเหมาะกับนักดนตรี ครู ศิลปิน บรรณารักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แต่งเพลง นักเขียนกลุ่มผู้รู้ ( Intuitive Thinking )* อยากรู้ ชอบแข่งขัน

* ริเริ่ม เป็นนักวิเคราะห์ นักทฤษฎี

* สนใจภาพรวม และความน่าจะเป็น

* บังคับตัวเอง

* ท้าทายระบบENTJ ริเริ่ม มีตรรกะ มีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา เด็ดขาด ต้องการเป็นผู้นำมี ลักษณะจริงใจ เปิดเผย ตัดสินใจเด็ดขาด มีลักษณะของผู้นำ มักมีความสามารถในการพูดอย่างมีเหตุผลและชาญฉลาด เช่น การพูดในที่ชุมชน สนใจข่าวสารรอบตัว และสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองเสมอ บางครั้งอาจแสดงความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่าประสบการณ์ที่ตนเองมี อยู่จริงเหมาะกับนักบริหารในองค์กร นักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักกฎหมาย ผู้พิพากษา นักลงทุน อาจารย์มหาวิทยาลัยENTP กระตือรือร้น กล้าพูด กบฏ ริเริ่ม ฉลาด ไม่ค่อยติดตามผลมี ลักษณะคล่องแคล่ว ช่างคิด มักเก่งในหลาย ๆ ด้าน มีอิทธิพลต่อกลุ่มสูง มีความตื่นตัว มักพูดจาขวานผ่าซาก อาจโต้เถียงข้าง ๆ คู ๆ เพื่อความสนุก มีสติปัญญาดีในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ และท้าทาย ไม่ให้ความสำคัญต่องานที่ต้องทำเป็นแบบแผนซ้ำ ๆ อาจจะไปหาความสนใจใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า มักเปลี่ยนความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ ๆ เสมอ เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยทักษะในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อสิ่งที่ตนต้อง การเหมาะกับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักกฎหมาย นักออกแบบซอฟต์แวร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักประดิษฐ์ วิศวกร นักลงทุน ช่างภาพ นักแสดง ตัวแทนฝ่ายขายINTJ อิสระ มุ่งมั่น เป็นตัวเอง ผลักดันตนและคนรอบข้างให้บรรลุเป้าหมายได้มี ลักษณะเป็นตัวของตัวเองสูง มีพลังความคิด และจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ตนสนใจ จะมีพลังในการจัดการเพื่อทำงานนั้นให้สำเร็จ เป็นคนช่างสงสัย ช่างพินิจพิเคราะห์ รักอิสระ มีความมุ่งมั่นจนกระทั่งบางครั้งดูเหมือนดันทุรัง รู้จักมองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่สำคัญกว่าเหมาะ กับนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้นำทหาร ผู้พิพากษา นักกฎหมายINTP นักทฤษฎี อยากรู้อยากเห็น รู้ลึก ไว้ตัว ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ชอบการแก้ปัญหามี ลักษณะเงียบ สำรวม และระมัดระวัง สนใจเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิทยาศาสตร์ ชอบการแก้ปัญหาแบบตรรกะ และการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความคิดและเหตุผล ให้ความสนใจในงานสังคมหรือการพูดคุยเพียงเล็กน้อย มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ มีความต้องการอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจเพื่อที่จะนำความสนใจนั้นมาใช้ให้ เกิดประโยชน์เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเคมี นักกฎหมาย ครู นักชีววิทยา นักคณิตศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบและพัฒนากลุ่มผู้ค้นหาตัวเอง ( Intuitive Feeling )* แสวงหาเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีจินตนาการ รู้ลึก คนอื่นมักไม่เข้าใจ

* อบอุ่น เอาใจใส่ ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์

* อ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์

* อยากให้โลกดีขึ้น อยากเห็นคนประสบความสำเร็จ มองหาวิธีการปรับปรุงความเป็นอยู่ENFJ ร่าเริง อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตร ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือ มีมโนธรรม เป็นนักพูดที่เก่ง เป็นผู้นำมี ลักษณะชอบโต้ตอบ มีความรับผิดชอบสูง ห่วงใยต่อความคิดและความต้องการของผู้อื่น จัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและเต็มที่ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น สามารถแสดงความคิดเห็น หรือนำการอภิปรายกลุ่มอย่างคล่องแคล่วและมีหลักการ เป็นคนชอบเข้าสังคม กว้างขวาง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มักมีความอ่อนไหวตามคำชม และคำวิพากษ์วิจารณ์เหมาะกับนักจิตวิทยา พระ ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักการเมือง นักการทูต ผู้ให้คำปรึกษา นักเขียนENFP กระตือรือร้น ช่างฝัน เก่งหลายอย่าง สื่อสารเก่ง คิดถึงความเป็นไปได้ ชอบริเริ่มโครงการ แต่ไม่อยู่ให้ตลอดมี ลักษณะกระตือรือร้นสูง มองโลกในแง่ดี ช่างคิดช่างฝัน สามารถทำได้เกือบทุกสิ่งที่สนใจ มักแก้ปัญหาที่ยากได้อย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยผู้อื่นในการแก้ปัญหา มักชอบทำงานที่ต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าการวาง แผน มีความสามารถในการหาเหตุผลโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการเหมาะกับนักลงทุน นักจิตวิทยา นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง ครู นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรINFJ สุภาพ เงียบ มีมโนธรรม วิริยะ แสวงหาความปรองดอง ยึดมั่นในหลักการ และอุดมคติอย่างเงียบๆมี ลักษณะเป็นผู้มีความพากเพียร ริเริ่ม และมุ่งมั่นที่จะกระทำในสิ่งที่ปรารถนาให้สำเร็จ จะทุ่มเทความสามารถทั้งหมดในการทำงาน เด็ดเดี่ยว ซื่อตรง ห่วงใยผู้อื่น เชื่อมั่นในหลักการของตนเอง จึงมักจะได้รับเกียรติและความเชื่อถือจากผู้อื่นในการตัดสินใจเหมาะกับเสมียน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักดนตรี นักเขียน นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ ศิลปินINFP ไว้ตัว สุภาพ อยากรู้อยากเห็น มีหัวศิลป์ เปิดใจกว้าง มีอุดมการณ์ ทำงานคนเดียวมี ลักษณะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและจริงใจ ซื่อสัตย์ แต่จะถ่อมตัว ไม่ค่อยพูด มักสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ ความคิด ภาษา และโครงการอิสระที่ตนเองริเริ่มขึ้น ดูเหมือนว่าจะทำงานมากเกินไป แต่ในที่สุดก็ทำทุกสิ่งจนสำเร็จ เป็นมิตรแต่ไม่ค่อยแสดงออก ไม่ค่อยยึดติดหรือให้ความสำคัญกับวัตถุและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเหมาะกับครู นักดนตรี นักแสดง นักหนังสือพิมพ์ นักแปล นักจิตบำบัด พระ นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์Credit : http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Theory_Myers.htm
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา