SCAN ของฝาก GUNDAM CellDX PHASE-actress

พอดีอันนี้มันแสกนง่ายดี เอาไปก่อน16รูป

ล่างขวามันเป็นรูปลับ เหมือนเวลาซื้อฟิคเกอร์เป็นกล่องๆจะมีตัวลับที่ไม่บอกในกล่องด้วย

จริงๆก็รูปแรกแบบไม่มีแบคกราวด์แหละ

ข้อมูลสำหรับผู้ร่วมแสดงความเห็น

ต้องร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อนี้ก่อนจ้ะ จึงจะเห็นข้อมูลส่วนนี้
Gallery

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา