Nanoha StrikerS : Wrong Video (ล้อเลียนตอนที่ 9)

เมื่อเปิดวีดีโอผิดอันจะเกิดอะไรขึ้นอันแรกอันที่สองสามอันสุดท้ายคำเตือน รูปนี้เสื่อมมากจึงอาจเป็นอันตรายต่อสายตาคุณ.....................รับประกันความเสื่อม........
Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา