วิธีสู้ไททัน Hard เห็นติดกันอยู่หลายคน

เพื่อช่วยให้ชนะไททัน ผมเห็นติดกันเยอะ แนะนำเอา Tanker ไปคนเดียวพอไม่ต้อง Dutyเริ่ม phase.1

1. แลนสไลท์

2.กระทืบ

3.Land

4.กระทืบ

วน...

Phase.2

Eruption

Land

กระทืบ

Eruption

Land

กระทีบ

...

Phase.3

Land

Eruption

Bomb (นอก-ในสลับกันไม่ซ้ำเวลาวนกลับมาลูปบอม)

Land

Eruption

จับ

กระทืบ

...

Phase.4

จับ

Land

Eruption

กระทืบ

...

หลัง phase หัวใจแตก

①ちゃぶ台返しปูพรม

②激震(足ふみ)กระทืบ 6 ครั้ง

③大地の重みอีรัปชั่น

④ボムบอม

⑤ランドスライドแลน

⑥ちゃぶ台返しปูพรม

⑦大地の重みอีรัปชั่น

⑧ジェイル(岩にしてくる技)คุก

⑨ランドスライドแลน
Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา