รายละเอียดและการรับสมัครสมาชิกเข้า Free Company IF ประจำ Server Masamune

Community Free Company:[spoil=รายละเอียด]ชื่อเต็ม:: infinita fatasชื่อย่อ:: IFนโยบายการรับคน:: ระบบพิจารณาใบสมัครและเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ[/spoil]

[spoil=วัตถุประสงค์ จุดยืนและทิศทางของ FC]1. เป็น FC เพื่อรวบรวมคนใน Community โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทยเท่านั้น2. ไม่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแต้มหรือปั่น rank เพื่อแข่งขันกับ FC อื่นใด3. การช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกเป็นเรื่องส่วนตัวที่สมาชิกแต่ละคนพึงตัดสินใจตามความสมัครใจ ทาง FC ไม่มีนโยบายใดๆ ทีั่กำหนดให้ผู้นำหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งต้องเป็นผู้ช่วยเหลือทุกคนโดยการบังคับ4. การรัน event ย่อยหรือ event ที่ต้องการคนไม่เยอะใดๆ ให้เป็นการรันส่วนตัวของแต่ละกลุ่มโดยความสมัครใจของสมาชิกกับ Team นั้นๆ เอง ทาง FC ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด5. หากเป็น Event ที่ต้องการคนจำนวนมากซึ่งทาง FC กำหนดให้เป็น FC event และสมาชิกมีความตั้งใจจะรันอยู่แล้ว ขอความร่วมมือให้สมาชิกร่วมรัน event กับทาง FC ในเวลาที่กำหนดด้วย ส่วนเวลานอกเหนือจากนั้นสมาชิกจะร่วมรันกับ FC อื่นใดถือเป็นอิสระ ทาง FC ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับสมาชิกนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว6. ไม่อนุญาตให้ดราม่า, บ่น, กระแนะกระแหนเกี่ยวกับการทำผิด End User Agreements รวมถึง Botting ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษใน FC7. ไม่อนุญาตให้ชักชวน/แนะนำการกระทำใดๆ ที่ผิด End User Agreements ผ่านทาง FC message/FC chat channel/Lodestone FC forum8. ไม่อนุญาตให้นำชื่อ FC ไปแอบอ้างเพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะในเกม นอกเกมรวมทั้ง Social Media ต่างๆ9. ไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ อันเป็นการยุยงปลุกปั่นเพื่อนำไปสู่การทะเลาะวิวาทสร้างความแตกแยกภายใน FC ขั้นรุนแรง[/spoil]

[spoil=ระดับของสมาชิกใน FC]1. Owner และ Founder - เจ้าของและผู้ก่อตั้งรุ่นแรก2. Officer - ผู้ดูแลความเรียบร้อยใน FC (เบื้องต้นกำหนดไว้ 9 คน)3. Team Leader - ผู้นำกลุ่มย่อยๆ ภายใน FC4. Member5. ระดับพิเศษอื่นๆ* ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ คือ Owner หรือ Founder หรือ Officer (ซึ่งใน FC list ของตัวเกมจะมี icon แสดง) เท่านั้น การกระทำใดๆ ที่ใช้ชื่อ FC ไปแอบอ้างหรือเชื่อได้ว่า FC มีส่วนสนันสนุนของสมาชิกอื่นใดที่ไม่ใช่ Owner หรือ Founder หรือ Officer (ซึ่งแม้ว่าจะดูเหมือนสนิทกับ Owner หรือ Founder หรือ Officer หรือดูเหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีอำนาจใดๆ ก็ตาม) ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ชักชวน หว่านล้อม รังเกียจ ดราม่า ฯลฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ FC แต่อย่างใด[/spoil]

[spoil=การรับสมาชิกใหม่/การรับสมาชิกที่ออกจาก FC ด้วยเหตุต่างๆ กลับเข้ามา/การ kicked สมาชิกออก]การรับสมาชิก

- รับ 1 ที่ / ผู้เล่น 1 คนเท่านั้น ตัวเสริม ตัวเก็บของกรุณาอย่าขอ (อาจยกเว้นผู้ดูแลทรัพย์สินกลางของ FC)- กรอกรายละเอียดด้านล่างหรือใน Lodestone FC Forum ให้ครบถ้วน- การพิจารณารับสมาชิกเข้าร่วม FC

=> สมาชิกใหม่

ได้รับความเห็นชอบจาก Owner หรือ Founder หรือ Officer 3 คนขึ้นไป หรือ Member 6 คนขึ้นไป

*หลังจาก approve จะมีการบันทึกติดไว้ว่าใครเป็นคน approve ถ้าสมาชิกที่รับเข้ามาคนนั้นก่อปัญหาจะมอบอำนาจให้คน approve เป็นคน kick เอง=> สมาชิกที่ออกจาก FC ด้วยเหตุต่างๆ ครั้งแรก

-> ได้รับความเห็นชอบจาก Owner และ Founder หรือ Officer 6 คนขึ้นไป หรือ Member 12 คนขึ้นไป-> หากเป็นสมาชิกที่ออกจาก FC โดยความสมัครใจ จะรับกลับเข้า FC ต่อเมื่อสมาชิกท่านนั้นได้ออกจาก FC ไปแล้ว 30 วันเป็นอย่างน้อย-> หากเป็นสมาชิกที่ออกจาก FC โดยการ kicked (หรือมีพฤติกรรมเสียหายผิดข้อห้ามใดๆ ก่อนออกจาก FC) จะรับกลับเข้า FC ต่อเมื่อสมาชิกท่านนั้นได้ออกจาก FC ไปแล้ว 60 วันเป็นอย่างน้อย=> สมาชิกที่ออกจาก FC โดยความสมัครใจ ครั้งที่ 2

-> ได้รับความเห็นชอบจาก Owner และ Founder หรือ Officer 8 คน หรือ Member 16 คนขึ้นไป-> จะรับกลับเข้า FC ต่อเมื่อสมาชิกท่านนั้นได้ออกจาก FC ไปแล้ว 60 วันเป็นอย่างน้อย* ไม่มีการรับสมาขิกที่ออกจาก FC โดยความสมัครใจ ครั้งที่ 3 หรือโดยการ kicked ครั้งที่ 2 แต่อย่างใด

การ kick สมาชิก

สงวนสิทธิ์ในการ Kick member ที่กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อตกลงในวัตถุประสงค์ จุดยืนและทิศทางของ FC ภายใต้ดุลยพินิจของ Owner หรือ Founder หรือความเห็นชอบจาก Officer 5 คนขึ้นไป หรือ Member 20 คนขึ้นไปตามแต่รายกรณี[/spoil]

[spoil=รายละเอียดการเก็บค่าสมาชิกและ company chest]การเก็บค่าสมาชิกส่วนกลางวัตถุประสงค์:: เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านและที่ดิน ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ประจำ FCจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บ

เก็บในอัตราขั้นบันไดตาม LV ของสมาขิก

LV20 - 5,000 Gil

LV30 - 10,000 Gil

LV40 - 15,000 Gil

LV50 - 30,000 Gil

รวม - 60,000 Gil

*จะแจ้งชื่อ Officer ผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเงินในภายหลัง

**จำนวนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกของ FC/ราคาของบ้านและที่ดินตลอดจนภาวะเงินเฟ้อในเกม

***จำนวนเงินที่แน่นอนจะแจ้งตอนเปิด Official Service เพื่อให้สามารถคำนวณความเหมาะสมจากราคาอสังหาฯ ในเกมจากจำนวนสมาชิกโดยประมาณได้การแชร์ของใน Company Chest

ในเบื้องต้นกำหนดให้เป็นการแบ่งปันไอเท็มทั่วไปที่ไม่ใช้หรือไม่มีประโยชน์สำหรับสมาชิกท่านนั้นแต่อาจจะมีประโยชน์สำหรับสมาชิกท่านอื่นๆ ดังนั้นหากสมาชิกมีไอเท็มที่ไม่ต้องการใช้งานจะโยนทิ้ง/ขาย NPC ก็ขอความร่วมมือให้นำมาใส่ Company Chest แทน[/spoil]

[spoil=ทิศทางของ FC Action ที่จะใช้]ช่วง Beta, Early, Official Open ใหม่ๆ ในเวลา Prime Time

•Brave New World - Increases the attributes of all members under level 10.

•The Heat of Battle - Increases EXP earned through battle

•Reduced Rates - Reduces teleportation fees.ช่วงเวลา Off Hours

•A Man's Best Friend - Increases EXP earned by companions.

•Live off the Land - Increases Gathering.

•Eat from the Hand - Increases Craftsmanship.

•What You See - Increases Perception.

•In Control - Increases Control.

•That Which Binds Us - Increases spiritbonding speed.

•Reduced Rates - Reduces teleportation fees.ช่วงรัน End Game Event

•Proper Care - Slows gear wear.

•Back on Your Feet - Reduces the duration of Weakness.*ทั้งนี้จะใช้ Action ใดให้เป็นดุลยพินิจของ Owner หรือ Founder หรือ Officer

[/spoil]===================================[spoil=รายละเอียดที่ต้องกรอกสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วม FC]กรุณากรอกให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการพิจารณาและจัดกลุ่มในอนาคต1. ชื่อในเกม (2.0)/ชื่อในเกม 1.0/ชื่อใน FFXI2. Role ที่ถนัดหรือคาดว่าจะเล่น (Tanker/DD/Ranged/Healer-Supporter)3. ลักษณะการเล่น (Casual สุดๆ เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้/Casual เล่นทุกเวลาเท่าที่ว่าง แค่เข้าไปแช็ท ทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็พอแล้ว/Semi Casual เล่นทุกเวลาเท่าที่ว่าง ทำเฉพาะ content ที่ชอบเท่านั้น/Semi Casual+ เล่นทุกเวลาเท่าที่ว่างและต้องการทำ content ต่างๆ ในเกมให้มากเท่าที่จะทำได้/Hardcore เล่นทุกเวลาที่เล่นได้ ต้องการเคลียร์ content ทุกอย่างในเกม/Super Hardcore เกมคือชีวิต ตูข้าต้องเคลียร์ content ทุกอย่างในเกม มีไอเท็มทุกอย่างโดยเร็วที่สุด4. ระยะเวลาที่ตั้งใจจะเล่นเฉลี่ยรวมในแต่ละสัปดาห์ (0-7 ชม./7-14ชม./14-28ชม./28 ชม. ขึ้นไป)[/spoil]Lodestone FC ForumsApply for FC on the Lodestone
Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา