มีใครเล่น Monster Hunter Portable/Freedom 2/nd บ้างไหม?

แค่อยากหาแนวร่วมหน่ะ

เพื่อมีคำถาม :Dคนที่เล่นนี่ ชอบใช้อาวุธชนิดไหนที่สุด

เราเล่นแต่ Tachi/Longsword เกือบตลอดเลย
Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา