ประกาศถึงชาว DVG และ Zentrady ทั้งหลาย

เนื่องจาก GG ล่มไปพักนึงสาเหตุจาก Harddisk ระเบิด ตอนนี้ได้ทำการ

เก็บกู้ซากและเปลี่ยน Harddisk แล้ว ในส่วนของ Webboard นั้นแอดมิน

ทำงานรัดกุม Back Up อยู่เป็นนิจ เราจึงมีบอร์ดใช้กันโดยแทบไม่ได้

Roll Back เลยแต่ในส่วนของ DKP ทั้งหลายนั้น ผูู้ดูแลทำตัวเอาหูไปนา เอาตาไปไร่

เอายายไปเที่ยวบิ๊กซี จึงไม่เคยแม้แต่จะคิด Back Up แม้เพียงสักครั้งเดียว

จึงทำให้ข้อมูลทั้งหลายอันตรธานหายไปตอนนี้จึงทำได้เพียงสวดภาวนาให้เทพีอัลทาน่าดลบันดาลให้ฮาร์ดดิส

ของพวกเราอยู่รอดปลอดภัย สามารถกู้ข้อมูลมาได้ด้วยเทอญ.....ปล. Avatar ตรูหายไปใหน

Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา