บุคคลน่าสงสัยใน OG

1.อยากทราบประวัติของอินแกรม และควอเร่ โดยละเอียด2.อินแรมและควอเร่มีความสัมพันธ์กันอย่างไร3.วีเร็ตต้า ใครเป็นผู้สร้างเธอ และสร้างเพื่ออะไร
Super Robot Wars Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา