ถามเกี่ยวกับ WS Gorget ครับ

อ่านมาจาก wiki ประมาณว่า======================================================

Aqua Gorget RareExclusive

[Neck] All Races

Latent effect: Increases weapon skill

accuracy and damage

Lv. 72 All JobsLatent effect* Active when using any Weapon Skill with a Skillchain attribute of Reverberation (and, by extension, Distortion)

* Increases fTP multiplier by +0.1 and adds some amount of accuracy to all hits of the Weapon Skill.The following weapon skills are affected by Aqua Gorget:Blade: Teki | Brainshaker | Circle Blade | Cross Reaper | Dark Harvest | Decimation | Full Break | Ground Strike | Piercing Arrow | Raging Rush | Retribution | Shadow of Death | Shadowstitch | Shockwave | Shoulder Tackle | Sidewinder | Skullbreaker | Slug Shot | Smash Axe | Spinning Scythe | Spiral Hell | Split Shot | Starburst | Steel Cyclone | Sturmwind | Sunburst | Tachi: Gekko | Tachi: Koki | Vorpal Thrust

======================================================

ตรงเงื่อนไขที่ว่า "Active when using any Weapon Skill with a Skillchain attribute of Reverberation" นี่หมายถึง

1) active ทุกครั้งที่ solo WS ที่อยู่ใน list ข้างบน หรือ

2) active เมื่อใช้ WS ข้างบนแล้วต้องเกิด skillchain Reverberation กะ Detonation อะครับเข้าใจว่าน่าจะ active ทุกครั้งที่ solo WS แต่อดสงสัยไม่ได้ เลยมาขอคอนเฟิร์มจากคนที่เคยใช้น่ะครับ ^^;
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา