[ช่วยด้วย]อยู่ดีๆ DVD Writer ผมมันอ่าน CD ไม่ได้อ่ะ - -

อาการเท่าที่เห็น ไม่สามารถอ่านแผ่น CD ได้เลย เวลาใส่แผ่นเข้าไปแล้ว ไฟ ที่ขึ้นเวลาอ่านแผ่นจะขึ้นตลอด เหมือนกับอ่านแผ่นไม่ได้ แต่เอาแผ่นไปใส่ไดร์วอ่าน กลับอ่านได้ปกติ ถ้าใส่แผ่น DVD เข้าไป ยังสามารถอ่านแผ่นได้ปกติ ใครเคยเจอ อาการนี้บ้างไหมครับ ช่วยหน่อยรุ่นของ DVD Writer ที่ใช้

Vendor Identification: LITE-ON

Product Identification: DVDRW SHW-1635S

Production Revision Level: YS0G

Location: atapi, Port 1, Bus 0, Target 0, Lun 0

Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), TAO, DVD DAO

BURN-Free Technology: SMART-BURN

Auto-Select best write speed: SMART-BURN

-* Note: This information below is provided by the unit, it might be inaccurate. *-

-* This software does not use this information! *-

Removable media: Yes

Version: ATAPI (INF-8090i/INF-8020i/INF-8028i)

Response Data Format: 02h

CD-R Read/Write: Yes/Yes

CD-RW Read/Write: Yes/Yes

Read CD-R Fixed Packet: Yes

Test Write: Yes

DVD-ROM Read: Yes

DVD-R Read/Write: Yes/Yes

DVD-RAM Read/Write: No/No

Audio Play: Yes

Composite Audio and Video Data Stream: No

Digital output (IEC958) on port 1 Supported: Yes

Digital output (IEC958) on port 2 Supported: No

Mode 1 Form 2: Yes

Mode 2 Form 2: Yes

Multi-Session: Yes

BUF: Yes

CD-DA Commands supported: Yes

CD-DA Stream is Accurate: Yes

R-W Supported: Yes

R-W De-interleaved and Corrected: No

C2 Pointers Support: Yes

ISRC Supported: Yes

UPC Supported: Yes

Read Bar Code: No

Lock media into the drive: Yes

Currently drive Lock state: Unlocked

Prevent Jumper: No

Eject Command: Yes

Separate volume levels: Yes

Separate channel mute: Yes

Changer Supports Disc Present: No

Software slot selection: No

Side change capable: No

P through W in Lead-In: Yes/me ปกติ DVD มันประกันกี่เดือนหว่า..... สงสัยจะหมดแล้ว ใช้มา ปีกว่าแล้วด้วย( ใช้มาปีกว่า ก็งอแงซะแล้ว - -)
Technical Problems

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา