+++ Limbus Rules & Trip Report +++ (6 August 08 updated)

[font size=4]>>> Click <<<[/font]


DVG Limbus Rule (กรุณา Click ที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด)[spoil=แต้ม]

- การร่วม Trip และชนะ 1 ครั้งสำหรับ normal Apollyon, Tememos จะได้แต้ม 15 แต้ม (หากเป็นการแบ่งทริปไป 2 ที่ในวันเดียวกันก็จะนับเป็น 2 ทริป 30 แต้ม, 3 ทริป 45 แต้ม ฯลฯ)

- การร่วมทริป Proto-Omega, Proto-Ultima, metalchip 1 ครั้งจะได้แต้ม 15 แต้ม

ซึ่งแต้มทั้งหมดจะนำมาใช้สำหรับ bid Omega และ Ultima Parts หรือ AF+1 unlocked item*กรณีที่มีผู้ที่สามารถเล่นตัวละครนั้นได้หลายคน จะคิดแต้มตามตัวละคร

*กรณีที่ผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครได้หลสยตัวละคร ให้ผู้เล่นเลือกว่าจะเอาแต้มจะจากการร่วมกิจกรรมครั้งนั้นให้ตัวละครใด หากไม่เลือกผู้อัพแต้มจะคิดแต้มตามตัวละครเป็นหลัก[/spoil]

[spoil=การมาสาย]

สถานที่นัดเจอในแต่ละครั้งคือ Limbus NPC port jeunoเกินเวลาที่สามารถซื้อ Cosmo-Clease ได้ในวันพุธหรือเกินเวลานัดในวันอาทิตย์ 10 นาที -5 แต้ม

เกินเวลาที่สามารถซื้อ Cosmo-Clease ได้ในวันพุธหรือเกินเวลานัดในวันอาทิตย์ 20 นาที -10 แต้ม

เกินเวลาที่สามารถซื้อ Cosmo-Clease ได้ในวันพุธหรือเกินเวลานัดในวันอาทิตย์ 30 นาทีขึ้นไป -15 แต้มและไม่มีสิทธิ์แรนด้อมเศษเหรียญ*กรณีถึงเวลานัดแล้วยังไม่สามารถซื้อ Cosmo-Clease ได้ : หากมารายงานตัวแล้วสามารถ AFK ได้จนถึงเวลาที่สามารถซื้อ Cosmo-Clease ได้

**กรณีที่สามารถซื้อ Cosmo-Clease ก่อนเวลาได้ : สามารถซื้อแล้วไปเจอที่ Al'taieu ได้เลย[/spoil]

[spoil=การ AFK & การลงโทษกรณีอื่นๆ]

AFK ที่ไม่เกิดผลเสีย

- ก่อนเวลาซื้อ Cosmo-Cleanse และกลับมาทันเวลา

- ระหว่างรอเข้า Apollyon, Temenos และกลับมาทันเวลาAFK ที่เกิดผลเสีย :: จะโดนหัก 5 แต้ม

- ก่อนเวลาซื้อ Cosmo-Cleanse และกลับมาสายกว่าเวลาที่ซื้อได้เกินกว่า 10 นาที

- ระหว่างรอเข้า Apollyon, Temenos และกลับมาสายกว่าเวลาที่เข้าได้เกินกว่า 10 นาที

- AFK ระหว่างอยู่ใน Apollyon, Temenos และทำให้ทีมแพ้ (กรณีนี้จะไม่ได้สิทธิ์ในการแรนด้อมเศษเหรียญทริปนั้นๆ ด้วย)

- AFK หลังจบทริปโดยไม่ยอมพาส itemAFK ที่เกิดผลเสียร้ายแรง :: จะโดนหัก 30 แต้ม

- AFK หลังจบทริปโดยไม่ยอมพาส item ทำให้ไอเท็มสูญไปหรือ drop เข้าตัวคน AFK*นอกจากนี้หากคนพอ ผู้เล่นที่ AFK อาจจะโดน kick ออกจากทริปโดยไม่ได้แต้มเลยก็เป็นได้การลงโทษกรณีอื่นๆ :: ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ดูแล LS[/spoil]

[spoil=เหรียญ]ในแต่ละทริป เหรียญทั้งหมดจะถูกส่งให้ผู้ดูแล ซึ่งผู้ดูแลจะเฉลี่ยจำนวนเหรียญที่ได้กับผู้ที่เข้าร่วม หากเหลือเศษจะมีการให้แรนด้อมเกิดขึ้น โดยให้ผู้เข้าร่วมแรนด้อมในเวลาที่ผู้ดูแลกำหนด หากไม่แรนด้อมจะถือว่าผู้เข้าร่วมยินดีที่จะเสียสละไม่เอาเศษเหรียญนั้น เงื่อนไขของการแรนด้อมโดยปกติผู้ที่แรนด้อมได้แต้มสูงสุดเรียงตามลำดับจนถึงจำนวนเศษเหรียญที่เหลือจะได้เศษเหรียญไปคนละเหรียญ ยกเว้นบางกรณีอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษ[/spoil]

[spoil=การบิด Omega และ Ultima items]

ผู้เข้าร่วมสามารถนำแต้มจากการรันในรอบนั้นๆ มาบิด items เพื่อนำไปทำ homam และ nashira parts ได้ โดยในการบิดนั้นผู้ดูแลจะเป็นคนสุ่มเรียงลำดับในการบิด parts ต่างๆให้ (Parts มี่ทั้งหมด 5 parts ได้แก่ head,body,hand,leg,feet)ผู้ที่จะเข้าร่วมบิดจะต้องใช้รูปแบบการบิดที่แจ้งถึง คะแนนที่เป็นผลรวมของแต้ม และ เหรียญที่ใช้ (แต้มที่ใช้) โดยคะแนนขั้นต่ำที่ต้องใช้กำหนดไว้ที่ 60 คะแนน และในการบิดแต่ละพาร์ทสามารถใช้แต้มสูงสุดได้ 150 แต้ม ขึ้นแต้มบิดครั้งละ 10 ส่วนเหรียญนั้นขั้นต่ำกำหนดไว้ที่ 15 เหรียญ ขึ้นแต้มบิดครั้งละ 5ยกตัวอย่างเช่น 200(150) หรือ 200(150p) หมายถึงผู้เล่นจะบิดด้วยคะแนน 200 โดยใช้แต้ม 150 แต้มและเหรียญ 50 เหรียญ*ทั้งนี้ผลรวมของแต้มที่ใช้บิดของทุกๆ พาร์ทห้ามเกินกว่าแต้มที่มี

** กรณีที่เกิดการบิดด้วยคะแนนเท่ากันโดยจำนวนแต้มที่ใช้ไม่เท่ากัน จะให้สิทธิ์ผู้ที่ให้เหรียญมากกว่าได้สิทธิ์ในไอเท็มชิ้นนั้นไป*** กรณีที่เกิดการบิดด้วยคะแนนเท่ากันโดยจำนวนแต้มที่ใช้เท่ากัน ผู้ที่บิดทีหลังจะต้องได้รับการเห็นชอบ fair lot จากผู้ที่บิดก่อนหน้าก่อน (โดยหากไอเท็มตก ทั้ง 2 ฝ่ายจะล็อตแข่งกัน ใครชนะก็จะต้องจ่ายเหรียญและได้ไอเท็มนั้นไป) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเสนอครั้งหลังนั้นไม่มีผล[/spoil]

[spoil=การบิด AF+1 unlock item]

ให้ระบุจ๊อบที่ต้องการก่อนเข้า Apollyon, Temenosการบิดจะเป็นแบบ live bid เมื่อไอเท็ม drop โดยแต้มขั้นต่ำอยู่ที่ 45 แต้มและขึ้นแต้มแข่งครั้งละ 10* กรณีที่เกิดการบิดด้วยคะแนนเท่ากันให้ใช้การ lot ใครชนะก็ได้ไอเท็มนั้นไปและเสียแต้มตามที่ระบุ** กรณีมีไอเท็มที่ไม่มีใครระบุความต้องการ drop ให้ใช้ระบบ free live bid โดยมีข้อจำกัดเหมือนข้างต้น อนึ่ง..ผู้ที่มีแต้มไม่ถึง 45 สามารถร่วม bid กรณีนี้ได้โดยการยืมแต้ม*** กรณีไม่มีผู้สนใจ free live bid ให้ปล่อยไอเท็มดร็อปเข้าตัวเอง ห้าม lot โดยเด็ดขาด****กรณีที่ไอเท็มดร็อปหลังจบการรันและไม่มีผู้สนใจ free live bid ให้ปล่อยไอเท็มดร็อปเข้าตัวเอง ห้าม lot โดยเด็ดขาด ถ้ามีการ teleport หรือ warp ให้ถือว่าไอเท็มนั้นเป็น junk ไปเลย ไม่มีการอุทรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น[/spoil]
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา