มีคำถามเรืองการตัดเงินของ FF14 หน่อยครับ

คือถ้าจ่ายเงินกลางเดือนนีแล้วปลายเดือนนีจำเป็นต้องเติมเลยใหมครับ
Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา