mkii
Lv.14
GG's Member
สมช.เด็กแฉ"นร.-นศ." "ฟรีเซ็กซ์-ขายตัวเพิ่ม"[ หนี่งในจำเลยคือการ์ตูนญึ่ปุ่นอีกแล้
  พอดีเมื่อเช้านั้นฟังแบบผ่านๆในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เลยไปค้นข่าวแบบเต็มๆมาฝากครับ
  
  
สมช.เด็กแฉ"นร.-นศ." "ฟรีเซ็กซ์-ขายตัวเพิ่ม"

สมัชชาเยาวชน 4 ภาค เปิดโปงในวงเสวนา ระบุวัยรุ่นยุคใหม่คลั่งวัตถุนิยม มีเซ็กซ์โจ๋งครึ่มในโรงเรียน ย่ำวัฒนธรรมท้องถิ่น น.ร.-น.ศ.อีสานฮิตขายตัวเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดสัมมนาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เรื่อง "เสียงสะท้อนจากเยาวชน" มีตัวแทนสมัชชาเยาวชนจาก 4 ภาคทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 400 คน  

นายพงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์ นักศึกษาเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานสมัชชาเยาวชนภาคกลาง กล่าวว่า เยาวชนภาคกลางโดยเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษามีปัญหาตีกันบ่อยมาก สาเหตุมาจากครูอาจารย์มักใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาจนเกิดความเก็บกด อีกทั้งครูผู้สอนบางคนมักใช้เวลาในการสอนไปรับงานพิเศษหรือทำงานวิชาการจนไม่มีเวลาดูแลเด็ก เมื่อครูไม่มีคุณภาพ และรัฐไม่สนับสนุนการศึกษาเต็มที่ ย่อมทำให้เด็กไม่มีคุณภาพไปด้วย

นายพิเชษฐพล ไทยประสงค์ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสมัชชาเยาวชนภาคเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้วัฒนธรรมเรื่องเพศของเยาวชนภาคเหนือเปลี่ยนไป วัฒนธรรมล้านนาถูกทำลายหมดสิ้น โดยเฉพาะการแสดงออกทางเพศของเยาวชน กลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มต้นจีบและแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายก่อน ขณะที่วัฒนธรรมล้านนาเดิมนั้น ทำได้เพียงแตะชายเสื้อ และค่านิยมทางเพศที่ผู้หญิงเสียพรหมจรรย์ครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปก็ไม่มีผลอะไร ทำให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยสมควร การขายบริการทางเพศตามมา โดยเฉพาะในรั้วโรงเรียน พบว่ามีการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย ตั้งแต่การจับมือไปจนถึงการกอดจูบ จึงอยากเสนอให้กำหนดอายุในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น แม้จะควบคุมไม่ทั้งหมด แต่ถือเป็นการวางกรอบปฏิบัติอันดีงาม  

นายธีรพงศ์ ไพโรจน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานสมัชชาเยาวชนภาคใต้ กล่าวว่า เด็กตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยม ต้องมีมือถือ คอมพิวเตอร์ และเครื่องประดับหรูหรา ทำให้เด็กทั้งหญิงและชายยอมทุกอย่างแม้เอาร่างกายเข้าแลก ส่วนเยาวชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าจะถูกลอบทำร้ายเมื่อใด ทำให้กิจกรรมของเยาวชนหยุดชะงัก  

นายนพพล สิทธิเจริญ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธานสมัชชาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ปัญหาเรื้อรังของภาคอีสาน คือ เรื่องการศึกษา ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะเด็กนอกเมืองซึ่งขาดแคลนคอมพิวเตอร์อย่างมาก อีกสิ่งคือวัฒนธรรมอีสานเริ่มถูกลบเลือน เพราะค่านิยมต่างประเทศเข้ามาแทน  

"ปัญหาการขายบริการทางเพศของวัยรุ่นที่ผ่านมาพบปัญหามากในภาคเหนือ แต่ตอนนี้ภาคอีสานแซงหน้าไปแล้ว มีการขายบริการทางเพศทั้งชาย หญิง และกะเทย ระบาดไปทั่วโรงเรียน รู้ได้จากหากเด็กผู้หญิงจะสะพายกระเป๋าสีแดง ขณะที่ผู้ชายสะพายกระเป๋าสีน้ำเงิน ส่วนกะเทยจะแต่งหน้าสีแดงจัด เด็กผู้หญิง ม.3-4 จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นแบบรักสนุก ขณะที่เด็ก ม.6 จะยกระดับตัวเองขึ้น มีเครือข่ายเข้มแข็ง ขายบริการเพื่อหารายได้ครั้งละ1,200 บาท เพื่อที่จะไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เอามาซื้อของฟุ่มเฟือย ซ้ำรูปแบบยังแพร่ระบาดไปขายบริการผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย นอกจากนี้ เด็กนักเรียนชายมักมีเพศสัมพันธ์กับครูตุ๊ด เพราะถูกบีบบังคับให้แลกกับเกรดดีๆ หรือกับผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในสังคม ตัวเด็กไม่กล้าเปิดเผย เพราะกลัวผลกระทบและถูกเล่นงาน" นายนพพลกล่าว

ด้าน น.ส.ปวีณา แทนขำ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ประธานสมัชชาเยาวชน กทม. กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของเยาวชน กทม.คือ ครอบครัวขาดความอบอุ่น ความไม่ปลอดภัยในสังคม และปัญหาสื่อ เช่น การ์ตูนญี่ปุ่นปัจจุบันที่สอนเรื่องเพศ ทำให้เด็กเลียนแบบ โดยมีคำฮิตว่า "ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน" อีกทั้ง การปล่อยให้มีร้านอินเตอร์เน็ตอยู่ข้างมหาวิทยาลัย ทำให้เด็กเล่นเกมตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง ส่งผลให้เด็กถูกรีไทร์จากโรงเรียน 500-600 คน

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก พม.กล่าวว่า ปัญหาเยาวชนเหล่านี้มาจากเด็กขาดภูมิคุ้มกัน ครอบครัวไม่อบอุ่น ครูมัวแต่ทำผลงานทางวิชาการ อย่างในโรงเรียนดังๆ มีนักเรียนห้องละ 60 คน ทำให้ครูดูแลไม่ทั่วถึง อีกทั้งมีปัญหาครูขาดแคลน เยาวชนต่ำกว่า 18 ปี ความจริงมีประมาณ 16 ล้านคน แต่คนไม่ดีมีเพียงไม่ถึง 100,000 คน แต่ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่เสียหายไปหมด ทำอย่างไรจะให้โอกาสเด็กเหล่านี้กลับมาเป็นคนดี

จากนั้นเวลา 17.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯเป็นประธานประทานโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 134 ราย ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนฯ ทั้งนี้ มีเยาวชนที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลจำนวนมาก เช่น สิบโทหญิงปวีณา ทองสุก และ น.ส.อุดมพร พลศักดิ์ นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก 2004 ประเภทยกน้ำหนัก ซึ่งรับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขากีฬาและนันทนาการ  

ที่มา มติชน  

----------------------------------------

อ่านข่าวนี้แล้วบอกได้ครับเดียว ว่า เฮ้อ ครับ
เพราะคิดว่า ทำไม่ คุณ ปวีณา แทนขำ  เธอจึงออกมาบอกแบบนั้น   เพราะผมคิดว่าถ้าจะว่าเรื่องสื่อ ผมว่าละครไทยมันก้ไม่ด้อยไปกว่ากันเลย ในบางเรื่อง เพราะบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดี แบบเดียวกะการ์ตูนญี่ปุ่นที่มันมีทั้งดีและไม่ดี แต่การพูดแบบนี้มันเป็นการเหมารวมเกินไปเลยทำให้คนดีการ์ตูนดีๆเขาเสียไปด้วย  
   ผมว่านี้คือการพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวและแถมด้วยการเหมารวม เพื่อให้การ์ตูนมันดูเป็นสิ่งย้ำแย่แก่สานตาผู้ปกครองต่อไป ตราบนานเท่านาน  

ปล. บางทีเวลาคุณอ่านการ์ตูนในที่สาธารณะก็อย่าแปลกใจถ้าจะมีใครมองคุณด้วยสายตาแปลกๆเพราะเขาอาจจะคิดว่า เฮ้ยๆ คน คน นี้มันเป็นพวกฟรีเซ็กซ์เปล่าว่ะ เพราะมันมาจากบทความนี้นั้นเอง 555
23.09.2004 - 04:49:16
แสดงความเห็น หน้าละ 10 ความเห็น หน้าที่ 3 . << - >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Arata
Lv.13
Samurai
pisit_01@yahoo.com
เรื่องทำนองนี้อีกแล้ว ไม่มีอะไรจะโทษแล้วหรือไงเนี่ย
ทั้งที่จริงแล้วยังมีสื่ออื่นๆอีกเยาะที่นำเสนออะไรที่มันไม่เหมาะสม
ของทุกอย่างมีดีและเลวปนกันไปขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง

Reply-21
22.09.2004 - 02:26:00
พวกผมมีลูกกับลีฟ
Lv.26
YTX-Pilot
takumi776@kakkoii.net
ขยับร็อคเขย่ารัก << เรื่องนี้แหงๆ
เรื่องอื่นเลยโดนลูกหลงไปด้วย >.<
Reply-22
23.09.2004 - 11:30:00
Suzaku
Lv.8
Cavalier
Maxlionheart@thaimail.com
ธรรมดาน่า โทษอย่างอื่นไว้ก่อน เอาให้ไกลดัวเองเข้าไว้ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มีวิธีปัด วามรับผิดชอบเยอะแยะ โทษเนท โทษการ์ทูน ก็ว่ากันไป
Reply-23
23.09.2004 - 10:38:00
the_netZ
Lv.11
Magella Attack
machingaz@hotmail.com
ผมว่า เค้ามองอะไรตื้นเกินไป ถึงการ์ตูนเรื่องนั้นๆจะมีตัวละครออกมาพูดจริงๆว่า ไม่เป็นไร ใครๆเขาก็ทำกัน แต่ผมไม่เคยเห็นตัวละครแนวๆนี้ในการ์ตูนเรื่องนั้นๆได้ดิบได้ดีเลยนี่ครับ เค้าก็สอนเหมือนกันนะว่า ถ้าทำแบบนั้นแล้ว มันก็จะไม่ได้รับการยอมรับอะไรในสังคมซักเท่าใหร่ คนเขียนการ์ตูน ประเทศเค้า เมืองเค้า ยกว่าเป็นอจารย์เลยเชียวนะ ถ้าเค้าไม่มี จรรยาบรรณพอ คงไม่มีใครทะเล่อทะล่าเรียกคนที่ยึดอาชีพนี้ว่า อาจารย์หรอกครับ  

ผมไม่เข้าใจจริงๆ ที่ออกมาพูดแบบนั้น กะจะปิดหูปิดตาวัยรุ่นไทยทุกอย่างเลยหรือไง  
ตั้งแต่ครั้งก่อนนู้น ที่ลงข่าวว่า วัยรุ่นไทย IQ ต่ำ เพราะสื่อการศึกษาแคบ พอมีอินเตอร์เนต + เครื่องคอมราคาถูกลง หาเล่นกันได้ง่าย  
แล้วก็ยังออกมาว่า ออกมาบ่นกันอีก จะบีบคั้นอะไรกันนักหนา

ตามความคิดผม การลองผิดลองถูกถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในชีวิตครับ ไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าการลองผิดลองถูกอีกแล้ว แต่ในเมื่อผู้ใหญ่ในสังคมไทยยังเป็นกันซะแบบนี้ ผมว่าพอดีอะ ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด รู้แต่ ทฤษฏี ไม่เคยทดลอง  

ใหนๆก็พูดแล้ว ตอนนี้ ผมรู้สึกหดหู่ใจกับระบบการศึกษาระดับมัธยมของไทยเอามากๆ เมื่อก่อน ผมเรียนวิชาทางสายวิทยาศาสตร์ มีการทดลอง ลงแลป ได้ทำจริง รู้เห็นจริง แต่เดี๋ยวนี้อะไร แลปแห้งครับ ครูมาเขียนกระดาน แล้วมาบอกว่า ทำงี้แล้วมันต้องได้แบบนี้ คงจะรู้กันจริงๆหรอกนะ ออกจากห้องก็ลืมแล้ว

ขออำภัยที่เบี่ยงประเด็นไปนิด แต่ใหนๆเข้ามาบ่นแล้ว ก็ขอบ่นหน่อยละกันครับ

พวกคุณทำกับอนาคตของชาติแบบนี้หรือ  
อยากฝากไว้เท่านี้ล่ะครับ คุณๆผู้ใหญ่ที่คิดแบบนี้ ทั้งหลาย
Reply-24
22.09.2004 - 04:50:00
リリース
Lv.23
Guard
อืม ถ้าจะโทษการ์ตูนกันจริง ๆ ผมว่าการ์ตูน ญ แนวบอยเลิฟ หรือ พวกขยับร๊อคเขย่ารักน่ะ น่ากลัวกว่าการ์ตูน ช ที่เตะต่อยนะฮะ

แต่ของทุกอย่างมีดีมีโทษฮะ ทำไมดีแต่มาว่าการ์ตูนกับเกมส์ล่ะฮะ ที่หนังแผ่น VCD ที่คนไทยทำกันเอง อันนั้นไม่ R ไม่ X กว่าเหรอฮะ ?  

และที่สำคัญการกระทำของตัวเราเองไม่ใช่เหรอฮะ ? ที่สำคัญที่สุด เวลาเราทำผิดเราก็ควรโทษตัวเราเองก่อนนะฮะ
Reply-25
22.09.2004 - 20:52:00
CCF - L Type
Lv.13
Gelgoog
lolil2anger@hotmail.com
                 ผมว่าเรื่องเนี่ยมันควรจะอยู่รวมๆในเรื่องสังคมรอบตัวเด็กที่มีปัณหามากกว่านะไม่ใช่ตีกรอบรัด เกมส์/การ์ตูน เลยคนที่มันพูดเนี่ยมันมีหัวคิดมั้ยเนี่ย ? ทีพวกผู้ใหญ่ไม่เห็นจะพูดเกี่ยวกะความเลวในวัยพวกเขามั่งออกจะเยอะและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเด็กก็เอามาเลียนแบบก็มีถมไป
Reply-26
24.09.2004 - 07:15:01
Exsodide
Lv.28
Sword Master
exsodide@hotmail.comexsodide@hotmail.com
  เรื่องของการหาแพะสักตัวมารับบาปไปและการโทษการ์ตูนมันไม่มีผลย้อนกลับอยู่แล้ว ไม่มีใครบิ๊กๆมาช่วยแก้ต่างให้(มีมาแก้ต่างให้แต่เส้นไม่ใหญ่เลยมันเลยไม่ค่อยสนใจ)ไม่เหมือนสื่ออี่นๆที่มีบิ๊กๆมาดูแลแก้ต่างเสมอๆ การ์ตูนจึงเป็นที่รองรับความเน่าของเยาว์ชนอย่างหลีกไม่ได้หนีไม่พ้น สังเกตุได้ถ้ามีข่าวเยาว์ชนไม่ดี การ์ตูนจะเป็นสื่อต้นๆที่โดนเฉ่งก่อนเลยทุกครั้งไป ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาดูถูกคนอ่านการ์ตูนมากราวกับไม่มีสมองตรองไร เห็นไรเป็นลอกเลียนแบบเสียหมด ไม่รู้จักแยกแยะบ้าง โดนชักจุงบ้าง และอื่นๆอีกมากมายที่แสดงให้เห็นว่าคนอ่านการ์ตูนเป็นโง่งี่เง่าไรประมาณเนี้ย ซึ้งคนตัดสินนั้นอ่านการ์ตูนยังไม่จบซักเล่ม เปิดผ่านๆหน้าสองหน้าก็ตัดสินแล้วง่ายดีจริงๆ
  
  ผมก็อ่านการ์ตูนหลายสิบปีแล้ว ตามประสบการณ์แล้ว คนที่อ่านการ์ตูนจริงๆส่วนมากแล้วจะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเสียมากกว่าเพราะในการ์ตูนส่วนใหญ่ก็จะแยกชัดว่าดีเป็นไงเลวเป็นไง ถึงมันจะประกอบด้วยความรุนแรงบ้าง บ้าบอบ้าง ลามกบ้าง แตสิ่งเหล่านี้ก็พาไปถึงจุดที่ว่าเลวจุดจบเป็นไง ดีรับผลไง อยู่เสมอๆเกือบทุกเรื่อง แล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าดีเลวเป็นไง แล้วพวกเราไม่รู้หรือว่าจะเลือกทางไหน ทำไม่ชอบดูถูกพวกเรากันจัง  

  จริงอยู่อาจจะมีพวกที่ไปก่อเหตุตามข่าวบ้าง แต่สาเหตุเกิดจากอ่านการ์ตูนแล้วไปทำเลยงั้นหรือ งั้นใครอ่านการ์ตูนเสร็จก็ไป จี้ ปล้น ข่มขื่น ต่อยตี ขายตัว มั่วยา (เอาให้ครบ) เลยล่ะซิ คนเราจะทำผิกน่ะมันไม่ใช่แค่เหตุผลแค่นี้หรอกมันต้องมีหลายอย่างประกอบมากมาย แต่มันก็ยังพยายามจะชี้ให้สังคมคิดตามว่าการ์ตูนเนี้ยตัวปัญหาเลยล่ะ ต้องจัดการก่อนเสมอๆ หลายครั้งพ่อแม่บ้างคนเอาการ์ตูนลูกไปเผา(ข้างบ้านเนี้ยเลย)เพราะสื่อบอกว่าการ์ตูนสร้างความรุนแรงและการขายตัวมั่วเซ๊กซ์ให้เด็ก เด็กนั้นนั้งร้องไห้แทบตายเลย(เผาไปเป็นกล่องๆนี้) ผมเลยต้องไปอธิบายให้พ่อแม่เขาเข้าใจว่ายังไง แต่พ่อแม่เขาเชื่อสือมากกว่า ปัจจุบันเด๊กนั้นเลิกอ่านการ์ตูนไปแล้วแต่แทบไม่คุยกับพ่อแม่เลย ทั้งที่เมื่อก่อนรักกันจะตาย งานนี้เลยไม่รู้จะโทษใครดี คุณคิดดูแล้วกัน จบแล้ว บ่นยาวเป็นตาแก่ตามเคย ขอบคุณที่อดทนอ่านเน่อ

Exsodide ดีน่ะไม่แสดง แสดงแต่ไอ้ที่ไม่ดี สังคมคงจริงลง จริงลง ล่ะโยม สาธุ

Reply-27
23.09.2004 - 21:13:02
kross
Lv.8
GG's Member
kross@thaimail.com
หนัง rate ในพันทิพย์มีตรึมเยอะกว่า หาง่ายกว่า  แต่เขาไม่พูดถึง เพราะผู้ใหญ่ก็ดู มั้ง เลยไม่อยากแต่ะต้องเด๋วเข้าตัว ดังนั้นต้องลงกับ comic anime game แค่นี่ วนไปวนมา
Reply-28
22.09.2004 - 18:10:09
Rach
Lv.7
Ranger
rachatins@yahoo.comrachatins@hotmail.com
เอิ้กๆๆอ่านแล้วก็ไม่แปลกใจหรอก บางเรื่องดูงี่เง่านะ แต่ในบางประเด็นผมก็ว่าเข้าท่าแฮะ
เอ...แต่ผมก็ทั้งอ่านการ์ตูน ทั้งเล่นเกม เล่นเนท ของหรูๆก็อยากได้นะทำไมจะไม่อยากได้ แต่ทำไมผมยังเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอยู่ล่ะ การเรียนผมก็ไม่เห็นจะเสียนี่  
    
    เด็กนักเรียนชายมักมีเพศสัมพันธ์กับครูตุ๊ด เพราะถูกบีบบังคับให้แลกกับเกรดดีๆ<---------- อ่านแล้วฮาก๊าก

    จึงอยากเสนอให้กำหนดอายุในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น <------------- มันจะทำยังไงฟระ ใครจะเปนคนตรวจตราล่ะ ทำละเมิดจะมีโทษยังไงล่ะนี้..........เฮ่อ

Reply-29
22.09.2004 - 20:26:09
HoL
Lv.21
GG's Member
pae23@hotmail.compae23@hotmail.compae23@yahoo.com
ปัญหาเยาวชนเหล่านี้มาจากเด็กขาดภูมิคุ้มกัน ครอบครัวไม่อบอุ่น ครูมัวแต่ทำผลงานทางวิชาการ อย่างในโรงเรียนดังๆ มีนักเรียนห้องละ 60 คน........ <------- This sentence, how many times we have been read and listen?
Why Thailand so interesting in what "นักวิชาการ" but no body try to do it.
Reply-30
23.09.2004 - 22:07:10
แสดงความเห็น หน้าละ 10 ความเห็น หน้าที่ 3 . << - >> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
[ 4903 ]
[ Expire ]
123